Na kontaktnej stránke použite všetky svoje reklamné ciele vrátane trvania, veľkosti inzercie a presného požadovaného miesta.

Lepšie sa teraz ponáhľajte, aby ste dostali svoj reklamný priestor predtým, ako vás vaša súťaž porazí.